Hulp bij schulden

Een wet voor hulp bij schulden

Nieuwe wet 'Brede schuldenaanpak'

piekerende man die naar buiten tuurt

Het is een steeds groter probleem: schulden. Steeds meer huishoudens hebben problemen met het betalen van hun rekeningen. Op dit moment wachten inwoners gemiddeld 5 jaar voor ze hulp zoeken bij hun geldproblemen. Gemeente Rijswijk wil haar inwoners zo vroeg mogelijk helpen.

Er is een Brede Schuldenaanpak gestart waarbij nieuwe wetten horen. Eén van die 4 wetten is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Brede schuldenaanpak?

Deze wet is bedoeld om te voorkomen dat u schulden krijgt. En om u sneller te helpen als u schulden heeft. Door de wet biedt gemeente Rijswijk u actief hulp als u belangrijke rekeningen niet betaalt. Het Financieel Servicepunt (FSP) is de plek van gemeente Rijswijk waar inwoners terecht kunnen met vragen en problemen rondom geld. Het FSP ontvangt dan ook de signalen van verhuurders, energiebedrijven, waterbedrijven en zorgverzekeraars als er rekeningen niet betaald worden.

Een voorbeeld:
U betaalt uw rekening niet van uw energiebedrijf. Uw energiebedrijf geeft dit door aan het FSP. Het FSP neemt contact met u op. Dit contact kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een sms-bericht (van het automatische nummer 0970 10 24 10 27), e-mail of een brief. Als wij contact met u hebben kunnen we samen naar een oplossing kijken. Het is geheel vrijblijvend, u kunt aangeven dat u geen hulp wenst. Maar we helpen u juist heel graag. Het kunnen soms al kleine dingen zijn die u weer op de goede weg helpen. Zo zorgen we er samen voor dat uw geldproblemen niet erger worden.

Met deze wet hopen we dat de eerste stap naar hulp makkelijker wordt als u schulden heeft. Dit is namelijk erg belangrijk om te werken aan een oplossing en meer schulden te voorkomen.

Wilt u meer weten? 

FSP: 070 326 1955
E-mail FSP voor vroegsignalen: eropaf-FSP@Rijswijk.nl 
E-mail algemeen FSP: fsp@rijswijk.nl

Vraag en antwoord

 • Wat bedoelen jullie met vroegsignalering?

Vroegsignalering is het vroeg weten van (eerste) geldproblemen bij inwoners. Dan kunnen wij namelijk ook snel onze hulp bieden. We willen graag samen met de inwoners voorkomen dat het aantal niet betaalde rekeningen groeit en de schulden groter worden. Met signalen bedoelen we de eerste berichten van organisaties die wij ontvangen als Financieel Servicepunt van gemeente Rijswijk.

 • Waarom ontvangt het FSP de berichten?

Het Financieel Servicepunt Rijswijk is de plek die inwoners helpt bij vragen en zorgen over geld. Als wij vroeg bericht ontvangen dat een inwoner mogelijk moeite heeft met het kunnen betalen van rekeningen, dan kunnen wij zelf onze hulp bieden aan die inwoner. Zo hopen we samen te voorkomen dat de problemen groter worden. 

 • Van wie ontvangt de gemeente signalen?

Dit kan komen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven. Is er een rekening nog niet betaald of meerdere? Dan nemen deze organisaties contact op met het FSP.

 • Wat wordt er gedaan met een signaal over mij?

We proberen contact met u op te nemen. Graag overleggen we met u over hulp.  

 • Hoe nemen jullie contact met mij op?
  • U ontvangt een sms van telefoonnummer: 0970 - 10241027 (een automatisch nummer)
  • Een email van mailadres: eropaf-FSP@rijswijk.nl
  • Een brief met logo het FSP.
  • Het kan ook voorkomen dat we op huisbezoek komen.

 • Hoe lang bewaart het FSP een signaal?

Zolang als dit belangrijk is, maar niet langer dan 6 maanden.

 • Ben ik verplicht om hulp te aanvaarden?

Nee, het is vrijblijvend. U mag dus nee zeggen, maar we helpen u graag! U staat er niet alleen voor.