Hulp bij schulden

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Antwoord: Zorg dat u het overzicht niet kwijtraakt. Maak alle post direct open. Leg rekeningen en bankafschriften op datum en soort bij soort. Zo weet u wanneer u wat moet betalen.

Heeft u hulp nodig bij uw administratie? Bij het Financieel Servicepunt kunnen wij u helpen. Neem contact met ons op of kom zonder afspraak langs op het spreekuur. 

Meer vragen en antwoorden over schulden regelen

Heeft u meerdere schuldeisers of zijn uw betalingsachterstanden en schulden te hoog om zelf op te lossen? Wij helpen u graag.  Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken, of kom zonder afspraak langs op het spreekuur.

Antwoord: Als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven, heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Bijstandsuitkering aanvragen

Lukt het niet om een bijstandsuitkering digitaal aan te vragen? Loop dan binnen bij het WSP Rijswijk. Daar helpen ze u om u alsnog aan te melden. Ook helpen ze u op weg naar werk.

WSP Rijswijk

Met BerekenUwRecht van de gemeente Rijswijk kunt u berekenen of u voor ondersteuning in aanmerking komt.

BerekenUwRecht

Antwoord: Alleen met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw:

  • Zorgtoeslag als de deurwaarder namens uw zorgverzekering int.
  • Huurtoeslag als de deurwaarder namens uw verhuurder int.
  • Kinderopvangtoeslag als de deurwaarder namens de kinderopvang int.

De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw kindgebondenbudget.

De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet. Uw beslagvrije voet is het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang totdat u de hele schuld heeft betaald.

Vragen of advies nodig? Neem contact op met het FSP. 

Meer informatie over loonbeslag

Antwoord: Wanneer u het niet eens bent met de vordering, kunt u hulp krijgen. Dit kan van een advocaat, deurwaarder of een andere rechtshulpverlener. Wanneer u dit niet kunt betalen, kunt u naar het Juridisch Loket gaan voor hulp. Dit bureau geeft u gratis juridisch advies.

Website Juridisch loket Den Haag

Heeft u schulden? Misschien komt u in aanmerking voor schuldsanering (Wsnp). Woont u in Rijswijk? Namens de gemeenten beoordeelt het Financieel Servicepunt Rijswijk of u in aanmerking komt voor een Wsnp-traject. 

Schuldsanering (Wsnp)

Het Team Vroeg Eropaf ontvangt berichten van de drinkwaterbedrijf, energiemaatschappijen, zorgverzekeringen en verhuurders van woningen als iemand in Rijswijk een rekening niet heeft betaald. Wij willen zo vroeg mogelijk met u in contact komen, om samen te kijken wat we kunnen doen. Zo hopen we te voorkomen dat de betalingsachterstanden oplopen. Onze hulp is gratis. Klik hier voor meer informatie.

Probeer het eens met de Geldfit test. Met een paar korte vragen krijgt u al snel een beeld over uw geldzaken. U krijgt er tips en advies. Klik hier voor meer informatie. 

Geldvragen in verband met echtscheiding

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden, zeker als u kinderen heeft. Dat geldt ook voor uw geldzaken. En de scheiding kan (tijdelijke) geldzorgen geven. Want uw uw gezinsinkomen wordt waarschijnlijk minder. En de kosten voor advocaten kunnen hoog oplopen. Misschien moet u ook alimentatie voor uw ex-partner en/of kind betalen. Of uw kind woont bij u, en uw ex-partner betaalt de alimentatie niet.

Door zo snel mogelijk grip te krijgen op uw nieuwe financiële situatie, voorkomt u (grote) geldproblemen of schulden. Het Nibud geeft uitgebreide informatie over wat u kunt doen om grip te houden op uw geldzaken na de scheiding.

Nibud over scheiden

Betaalt uw ex-partner de alimentatie niet of niet helemaal? Neem dan contact op met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO helpt u om de alimentatie toch te krijgen. U moet het LBIO wel binnen zes maanden nadat uw ex partner gestopt is met betalen inschakelen.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Partneralimentatie geldt als inkomen en moet daarom worden opgegeven bij de Belastingdienst. U moet hierover nog belasting en premies betalen. Houd er dus rekening mee dat de Belastingdienst over de ontvangen partneralimentatie nog ongeveer een derde deel zal inhouden, bijvoorbeeld via de aanslag Inkomstenbelasting. Reserveer daarom het deel van uw partneralimentatie dat u aan de Belastingdienst moet betalen. Vergeet niet om de partneralimentatie zelf op te geven bij de Belastingdienst. Zo voorkomt u een naheffing of navordering van de Belastingdienst met extra kosten zoals rente of een boete.

Kinderalimentatie is vrijgesteld van belasting en hoeft u dus niet op te geven bij de Belastingdienst.

Belastingdienst

Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Geef aan uw contactpersoon bij de gemeente door dat u partner- en/of kinderalimentatie krijgt van uw ex. De gemeente ziet dit als inkomsten en houdt dit in op uw uitkering.

Krijgt u een uitkering van het UWV? De partner- en/of kinderalimentatie wordt niet gekort op uw UWV-uitkering. Het wordt wel als inkomsten meegerekend als u een toeslag krijgt van het UWV omdat uw inkomen onder het sociaal minimum ligt. Meld bij uw contactpersoon van het UWV dat u alimentatie krijgt.

 

Gaat u uit elkaar en heeft u een koopwoning? Wie recht heeft op de koopwoning hangt af van uw situatie. Bekijk wie de eigenaar van de woning is en probeer samen afspraken te maken. Bent u beiden eigenaar van de woning, dan moet u overwaarde of schuld op de woning verdelen. Soms moet u de woning verkopen. Het Juridisch Loket kan u helpen om de juiste stappen te zetten.

Juridisch Loket

Vragen over pensionering

Als u de pensioenleeftijd bereikt, krijgt u een AOW-uitkering en, als u in loondienst heeft gewerkt, pensioen. Is dit niet voldoende om na uw pensionering uw uitgaven te kunnen betalen? Dan zijn er misschien andere mogelijkheden. 

Heeft u een aantal jaar niet in Nederland gewoond of is uw AOW om een andere reden lager? Meestal vult u dit uit een pensioenregeling aan. Is dit niet zo? Dan kunt u een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aanvragen. Deze uitkering zorgt ervoor dat u iedere maand een inkomen op het sociaal minimum heeft.

Het Financieel Servicepunt kan u adviseren hoe u kunt rondkomen. Neem contact met ons op voor een afspraak of kom zonder afspraak langs op het spreekuur. 

Mag ik blijven werken na mijn pensioen?
U kunt (blijven) werken na uw pensionering. Dat heeft geen gevolgen voor uw andere inkomsten. U krijgt daardoor niet minder pensioen of AOW. Over het bedrag dat u verdient, betaalt u wel inkomstenbelasting. De belastingtarieven voor gepensioneerden zijn lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

Als u een eigen huis heeft dat meer waard is dan uw hypotheekschuld, dan kunt u overwegen om uw huis te verkopen. U krijgt dan de overwaarde tot uw beschikking. De overwaarde is de verkoopprijs min het nog af te betalen hypotheekbedrag.

Er zijn ook constructies mogelijk om de overwaarde te gebruiken zonder uw huis te verkopen. Laat u hiervoor adviseren door een financieel deskundige.

Vereniging Eigen Huis: overwaarde huis opnemen

Consumentenbond: overwaarde huis opnemen

ANBO: overwaarde huis opnemen

Vragen over eigen onderneming

De gemeente Rijswijk heeft een pagina ingericht voor ondernemers: www.rijswijk.nl/ondernemers. Hier vindt u veel informatie.

* Voor ondernemers die het zwaar hebben, die tijdelijk niet kunnen rondkomen of die door hun leeftijd moeten stoppen, bestaan speciale regelingen: de Bbz-uitkering of de IOAZ-uitkering.

* Er is financiële ondersteuning voor u als onderneming. Kijk op de ondernemerspagina onder het kopje Financiële ondersteuning. 

* Bent u zzp-er of kleine ondernemer en is uw inkomen al langere tijd negatief? Of heeft u te maken met schuldeisers? 155-Help-een-bedrijf ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers bij tegenslag of financiële problemen. Voor u als ondernemer is deze hulp gratis.

155-Help-een-bedrijf

Bij een eenmanszaak (zzp), maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of vennootschap onder firma (vof) is er geen verschil tussen uw privévermogen en zakelijk vermogen. Schuldeisers kunnen de schuld van uw bedrijf verhalen op uw privévermogen. En ook op dat van uw partner, als u daarvoor niets heeft geregeld. 

Ondernemersplein

Daar leest u ook hoe u kunt voorkomen dat uw partner mede-aansprakelijk is voor uw bedrijfsschulden.

Als zzp’er heeft u na uw pensionering natuurlijk recht op een AOW-uitkering. Maar het is verstandig om te regelen dat u ook andere pensioeninkomsten heeft zodat u na uw pensionering niet enorm terugvalt in inkomen. Als u spaart voor uw pensioen kunt u tot een bepaald bedrag gebruikmaken van belastingvoordelen. Het bedrag dat u in uw pensioen stopt, is aftrekbaar.

Wijzer in geldzaken over pensioen voor zzp'ers

Vragen als u werkloos wordt

Als u wordt ontslagen, heeft dat meestal financiële gevolgen:

  • uw inkomen gaat omlaag
  • als u toeslagen krijgt, moet u deze misschien aanpassen of stopzetten

In de checklist hieronder leest u wat u mogelijk moet regelen als u werkloos wordt of bent geworden:

Checklist Wijzer in Geldzaken

Hoe kan ik WW-uitkering aanvragen?
Probeer zodra u weet dat uw contract niet wordt verlengd of u ontslag gaat krijgen, direct ander werk te vinden. Lukt het u niet om op tijd ander werk te vinden? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. WW staat voor Werkloosheidswet. Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

WW-uitkering aanvragen

Bereken de hoogte van je WW-uitkering 

Transitievergoeding bij ontslag
Als u wordt ontslagen, heeft u (als u aan bepaalde voorwaarden voldoet) recht op een transitievergoeding. Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen en bereken de hoogte van de transitievergoeding.

Transitievergoeding (Rijksoverheid)

Geldvragen in verband met kinderen

Als u kinderen heeft, heeft u misschien recht op toeslagen van de overheid. Iedere ouder krijgt kinderbijslag, maar misschien heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag, of kindgebonden budget. Op de website Wijzer in Geldzaken leest u of u hiervoor in aanmerking komt.

Wijzer in Geldzaken

Heeft u hierover vragen of wilt u advies? Neem contact met ons op voor een afspraak of kom zonder afspraak langs op het spreekuur. 

Heeft u een minimuminkomen? En wilt u dat uw kinderen gewoon kunnen meedoen op school? Bij Kei Rijswijk kunt u financiële ondersteunende regelingen aanvragen van belangrijke schoolactiviteiten van uw kinderen in de leeftijd tot 17 jaar: de schoolspullenpas, de computerregeling en de schoolreisregeling.

Kei Rijswijk

De Ooievaarspas biedt Rijswijkers met een minimuminkomen korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, ontspanning, scouting, recreatie en cultuur. Met de Ooievaarspas kunt u ook bij Kei Rijswijk de ondersteunende regelingen voor uw kinderen aanvragen. U kunt de Ooievaarspas aanvragen bij de gemeente.

Ooievaarspas aanvragen | Gemeente Rijswijk

Door uw kind zakgeld te geven leert hij of zij omgaan met geld. Wat kan uw kind met zakgeld? Hoeveel zakgeld of kleedgeld kunt u het beste geven en vanaf welke leeftijd?

Financiële opvoeding: zo pak je het goed aan | Nibud

Wordt uw kind 18 jaar? Dan verandert er veel op financieel gebied. Uw kind wordt zelf financieel verantwoordelijk en kan bijvoorbeeld zonder toestemming abonnementen afsluiten. U kunt aankopen of leningen die uw kind afsluit niet meer terugdraaien. Uw kind moet vanaf 18 jaar premie betalen voor de zorgverzekering en ook het verplichte eigen risico. Hij of zij is niet meer gratis meeverzekerd op uw polis. En u krijgt geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Informeer uzelf en uw kind goed over alle veranderingen als uw kind 18 wordt, bijvoorbeeld via het Nibud. Zo voorkomt u verrassingen.

Nibud-tips

De winkel was mijn kindje, dat moest en zou ik redden’

"Achteraf zie je dat je constant achter de feiten aan liep. Telkens dacht ik: volgende maand komt het goed. Je ziet dat bij veel ondernemers. Het eindigt ermee dat je serieus aan zelfmoord denkt. Maar ik heb heel veel geleerd van dit proces. Ik ben eruit gekomen en heb mijn bestemming bereikt."
Lees hoe Marc Mulder zijn bedrijf verliest en schulden overhoudt op Kom uit je schuld.nl.

Als laaggeletterde hou je je stil..

"Natuurlijk ben je, ook als laaggeletterde, zelf verantwoordelijk. Je moet op tijd aan de bel trekken. Maar het helpt als er in je omgeving en bij instanties meer oog is voor laaggeletterdheid. Dan durf je er sneller voor uit te komen."
Lees hoe Marchien haar schouders eronder heeft gezet op Kom uit je schuld.nl.

Er kwam een moment dat ik moest toegeven: ik red het niet alleen

"Ik ben blij dat ik toch naar een instantie ben gegaan. Het is hard, je moet met je billen bloot. Maar mijn bel staat weer aan. Ik durf mijn kleinkinderen weer te laten komen. Ik maak mijn brievenbus weer open. Als je er doorheen bent, voel je je de koning te rijk."
Lees het hele verhaal van Cora Faber op Kom uit je Schuld.nl

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Kom en contact en ervaar dat u er niet alleen voor staat.

Kom in contact