Over het Financieel Servicepunt Rijswijk

FSP Rijswijk: hét loket voor alle financiële vragen van inwoners van Rijswijk

man met zorgen

Het Financieel Servicepunt biedt inwoners van Rijswijk gratis neutraal en onafhankelijk advies. Wij adviseren, geven antwoord op kleine en grotere financiële vragen en helpen waar mogelijk om schulden aan te pakken. Maar liever nog voorkomen we schulden.

Preventie
Ons doel om dreigende financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en aan te pakken om erger te voorkomen. Daarom heeft het FSP zich aangesloten bij het initiatief Vroeg Erop Af. Daarin werken onder meer nutsbedrijven, woningbouwverenigingen, zorgverzekeringen en Nibud samen om betalingsachterstanden, zoals een huurachterstand van 2 maanden, of  geretourneerde ongeopende post, te melden. Vervolgens gaan gespecialiseerde hulpverleners om huisbezoek om te kijken of we kunnen helpen. Ook als het gaat om een stapeling van problemen.

Heeft u vragen over financiën en wilt u advies?

Onze specialisten helpen u graag verder.

Kom langs of neem contact op