Er kwam een moment dat ik moest toegeven: ik red het niet alleen.

Workshop: 'Administratie op orde'